Bref

Uslovi korištenja

 

Uvod

Ovu internetsku stranicu za vas uređuje Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Njemačka. Informacije o kompaniji Henkel AG & Co. KGaA (dalje u tekstu „Henkel“), kompanijama povezanim s Henkelom i trećima dostupne na internetskoj stranici prikupljene su s dužnom pažnjom. Međutim, ne možemo garantovati potpunost i ispravnost informacija. Henkel ne preuzima nikakvu odgovornost za pogreške u sadržaju na ovoj internetskoj stranici. Ova internetska stranica sadrži izjave o budućnosti koje se temelje na uvjerenjima Henkelove uprave. Upotrebom riječi poput „očekivati”, „namjeravati”, „vjerovati”, „procijeniti”, „očekivati”, „planirati” i „predviđati” na ovoj stranici nastoji se ukazati na to da se radi o izjavama o budućnosti. Takve izjave odražavaju Henkelove poglede u vezi s budućim događanjima na datum kada su dane, te su podložne rizicima i nesigurnostima. Brojni elementi mogu uticati na to da se stvarni rezultati znatno razlikuju od onih koji su ovdje predviđeni. Oni, među ostalim, uključuju promjene u opštim privrednim uslovima i uslovima poslovanja, promjene valutnog kursa i kamatnih stopa, troškove kompanije, rizike svojstvene parnicama i međunarodnom poslovanju, uvođenje konkurentnih proizvoda, loše prihvatanje novih proizvoda ili usluga, promjene u integraciji akvizicija i udruživanja u poslovne strategije, te okolišna, regulatorna pitanja i pitanja intelektualnog vlasništva. Bez obzira na bilo kakve zakonske obaveze ispravljanja izjava o budućnosti, Henkel ne namjerava kontinuirano ažurirati neke ili sve svoje izjave o budućnosti.

Pristupom na stranicu bez ograničenja i pogovora prihvatate ove Opšte uslove korištenja internetske stranice koje možete ispisati ili pregledavati u pdf. formatu.

OVA INTERNETSKA STRANICA I SADRŽANE INFORMACIJE NISU NAMIJENJENI NI ODOBRENI ZA KORIŠTENJE U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA ILI OD STRANE GRAĐANA ILI STANOVNIKA SAD-A. ONI TREBAJU PRONAĆI LOKALNU INTERNETSKU STRANICU ILI STRANICE PODRUŽNICE HENKELA U SAD-U.

Opšti uslovi korištenja internetske stranice

1. Autorsko pravo

Naše internetske stranice su zaštićene autorskim pravom. Zaštitu autorskog prava posebno imaju sve kopije, prerade, prijevodi, pohranjivanje i obrada drugim sredstvima, uključujući pohranjivanje ili obradu elektronskim sredstvima. Za upotrebu dijela ili cijele internetske stranice potrebno je prvobitno pribaviti pisanu saglasnost kompanije Henkel AG & Co. KGaA, dalje u tekstu „Henkel“. I sadržaj i struktura internetske stranice zaštićene su autorskim pravom. Za svako umnožavanje informacija ili podataka, posebno upotrebu tekstova ili dijelova teksta ili slika (isključujući Henkelove fotografije za medije) potrebna je prethodna pisana saglasnost Henkela. Ilustracije su zaštićene člankom 72. njemačkog Zakona o autorskom pravu (UrhG). Prava distribucije i umnožavanja ima Henkel. Prava također važe u cijelosti kada se slike automatski ili ručno dodaju u arhivu.

Henkelove fotografije za medije mogu se koristiti samo u uredničke svrhe. Henkelove fotografije za medije koje se umnožavaju i/ili elektronski mijenjaju u uredničke svrhe moraju nositi slijedeću oznaku autorskog prava „© [godina] Henkel AG & Co. KGaA. Sva prava pridržana“. Ponovni ispis je besplatan, ali zahtijevamo kopiju za svoju evidenciju.

© 2013. Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf. Sva prava pridržana.

2. Zaštitni znakovi

Henkelov ovalni logotip i svi nazivi proizvoda i/ili dizajn proizvoda na ovim stranicama registrovani su zaštitni znakovi kompanije Henkel AG & Co. KGaA, njezinih podružnica, predstavništva, davatelja licence ili partnera u zajedničkom poduhvatu. Neovlaštena upotreba ili zloupotreba ovih zaštitnih znakova izričito je zabranjena i predstavlja kršenje zakona o zaštitnim znakovima, zakona o autorskom pravu, druga prava intelektualnog vlasništva ili zakona o nelojalnoj konkurenciji.

3. Odricanje od odgovornosti za internetske stranice trećih

a. Ove internetske stranice sadrže poveznice (tj. „hiperveze“) na druge internetske stranice koje uređuju treći i čiji sadržaj nije poznat Henkelu. Henkel samo omogućuje pristup tim stranicama, ali ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu njihovog sadržaja. Naše poveznice na internetske stanice trećih namijenjene su lakšoj navigaciji za korisnika. Izjave prikazane na povezanim stranicama nisu naše. Izričito se ograđujemo od svakog sadržaja na internetskim stranicama trećih za koje postoje poveznice na našoj internetskoj stranici. Posebno ne preuzimamo nikakvu odgovornost za kršenja zakonskih odredbi ili kršenja prava trećih do kojih dolazi na tim stranicama.

b. Za internetske stranice do kojih se dolazi putem hiperveza na Henkelovim stranicama i za njihov sadržaj odgovorni su isključivo vlasnici tih stranica, kao i za prodaju proizvoda koji se tamo nude te za rješavanje povezanih narudžbi.

c. Henkel ne preuzima nikakvu odgovornost za kršenje autorskih prava, zaštitnih znakova ili drugih prava intelektualnog vlasništva ili ličnih prava do kojeg dolazi na nekoj stranici kojoj se pristupa putem hiperveze.

d. U slučaju narudžbe ili druge pravne izjave vezane za neki posao sklapa se ugovor isključivo između korisnika i vlasnika dotične internetske stranice ili strane koja nudi ili tamo predstavljene osobe, ali ni pod kojim uslovima između Henkela i korisnika. Molimo pročitajte opšte uslove poslovanja dotičnog dobavljača na internetskoj stranici kojoj pristupate putem hiperveze.

4. Opšte odricanje od odgovornosti

Odgovornost Henkela za štetu koja nastaje zbog korištenja ove internetske stranice – nezavisno od pravnog razloga, uključujući delikt – ograničava se na štetu koja je nanesena namjerno ili grubim nemarom. Ako kao rezultat kršenja bitnih ugovornih obaveza za Henkel nastane obavezna odgovornost, ukupni iznos potraživanja na ime odštete ograničen je na predvidivu odštetu. To ne utječe na Henkelovu odgovornost o odgovornosti za proizvode ili prema danim garancijama u skladu s primjenjivim  Zakonima. Navedena ograničenja odgovornosti nisu važeća u slučaju opasnosti po život, tjelesne ozljede ili opasnosti po zdravlje osobe.

Henkel nastoji da drži svoje internetske stranice čistim od virusa, ali nije u mogućnosti da garantuje njihovu potpunu odsutnost. Stoga preporučujemo da se poduzmu potrebne mjere zaštite od virusa (npr. upotreba antivirusnih programa za detekciju virusa) prije preuzimanja dokumenata i podataka.

Henkel ne garantuje da usluge ponuđene na njegovim internetskim stranicama ne sadrže greške te ne garantuje dostupnost tih usluga.

5. Prognoze i izjave o namjeri

Prognoze na ovoj internetskoj stranici dane su prema našim saznanjima i uvjerenjima. Međutim, rezultati koje je Henkel ostvario mogu se uveliko razlikovati od ovih prognoza jer zavise od cijelog niza elemenata konkurentske i makroekonomske prirode koji u nekim slučajevima nisu pod kontrolom Henkela. Ne dovodeći u pitanje pravne obveze na ispravljanje prognoza, Henkel nema namjeru kontinuirano ažurirati prognoze sadržane na ovoj internetskoj stranici.

6. Henkelovi proizvodi

Proizvodi prikazani na ovoj internetskoj stranci primjeri su proizvoda dostupnih od Henkelovih kompanija širom svijeta. Henkel ne garantuje da je neki prikazani proizvod dostupan i u vašoj zemlji. Za spisak svih Henkelovih proizvoda dostupnih u vašoj zemlji posjetite početnu stranicu Henkela u svojoj zemlji; direktan pristup omogućen je na početnoj stranici pod rubrikom „Henkel International“.

Razno

Ovi Opšti uslovi korištenja regulisani su i tumače se u skladu sa zakonima Savezne Republike Njemačke s isključenjem UN-ove Konvencije o ugovorima za međunarodnu prodaju robe te se primjena te Konvencije na ove Opšte uslove korištenja ovime izričito izuzima. U mjeri u kojoj to dopušta mjerodavno pravo, nadležnost za sve sporove vezane uz ovu internetsku stranicu ima Düsseldorf, Njemačka. Ako je neka od odredbi ovih Opštih uslova korištenja nevažeća ili postane nevažeća, to ne utječe na valjanost preostalih odredbi.