Bref

Impresum

Naziv:

Henkel BH d.o.o.

Adresa:

Trg Solidarnosti 2a, 71000 Sarajevo

Direktor:

Ermin Šabanović

Telefon:

00387 33 778 700

Telefax:

00387 33 778 702

Registrirano kao:

društvo sa ograničenom odgovornošću

Vlasnička struktura:

100% strani kapital Henkel CEE GmbH, Beč

Sud kod kojega je firma upisana u Sudski registar:

Općinski sud u Sarajevu

Broj pod kojim je firma upisana u Sudski registar:

MBS: 65-01-0454-11, JIB: 4201661770007

Iznos temeljenog kapitala:

1.000.000,00 BAM, temeljni kapital uplaćen u cjelini

Direktor društva:

Ermin Šabanović

Firma i sjedište institucije kod koje se vodi račun i broj računa:

Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Sarajevo, Žiro r.: 161-00000-9451-0021, IBAN BA391611000002167911; Unicredit banka d.d. Sarajevo, Zelenih beretki 24, Sarajevo, Žiro račun: 338-690-2296-4085-73, IBAN: BA393386904896409959